Köpvillkor

KÖPVILLKOR

Företagsinformation

www.trappanbio.se tillhandahålls av Fregatten Bio AB, organisationsnummer 556653-5448. Information & bilder på hemsidan ägs av företaget eller partner och får inte kopieras utan tillåtelse.

Priser

Biljettpriserna anges inklusive moms i svenska kronor. I kundvagnen ser man det totala priset inklusive alla avgifter så som moms.

Betalning

Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av DIBS tillsammans med samarbetspartners.

Kortbetalning

Kortbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt.

Frakt & Fraktmetoder

Vi levererar era biobiljetter per mail. Det finns även möjlighet att komma åt sina biljetter via sin medlemssida i Internetbokningen.

Ångerrätt och öppet köp

Köpta biljetter kan lämnas tillbaka fram till gällande föreställnings början. Därefter är det inte möjligt att lämna tillbaka biljetterna. Biljetterna återlöses i kassan på Trappan Bio på Trappgränd 2 under ordinarie öppettider.

Återbetalningsskyldighet

Vi återlöser köpt biljett till fullo om den lämnas in i kassan innan köpt föreställnings start.

Se även konsumentverket eller distanshandelslagen

Personuppgiftsbehandling

För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer Fregatten Bio AB och Nutid AB att behandla dina personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR.

Kontakt & Kundtjänst

Telefonnr till kassan: 0303 – 103 81

Mail: info@trappanbio.se

Postadress: Fregatten Bio AB, Box 101 29, 434 22 KUNGSBACKA

Besöksadress: Trappgränd 2, 442 31 Kungälv

Force Majeure

Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omfattning som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter och befriar part från detta. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan tillämpning denna bestämmelse

Ändring av avtalsvillkor

Efter att kund genomfört ett köp äger säljföretaget inte rätt att ändra villkoren för aktuellt köp om inget annat är överenskommet

Klagomål

Har kund klagomål kan dessa framföras via våra kontaktsätt

Telefonnr till kassan: 0303 – 103 81

Mail: info@trappanbio.se

Telefon: 0735-118859

Postadress: Fregatten Bio AB, Box 101 29, 434 22 KUNGSBACKA

Tvister & lagar

Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp enligt dessa avtalsvillkor skall exklusivt prövas av svensk allmän domstol.

Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.

Scroll to top